Môj príbeh

Lenka Madudová

Všetko sa to začalo po strednej škole mojím záujmom o štúdium psychológie. Vtedy som tajne dúfala, že mi štúdium pomôže nazrieť hlbšie do seba samej. Už počas štúdia som si uvedomila, že to pre mňa nebude postačujúce, a tak som sa začala zaujímať o rôzne alternatívne metódy práce s emóciami.

Neskôr ma to posunulo od osobnostného rozvoja k duchovnému. Písal sa rok 2013, keď sme spolu s rodinou založili Školu intuície  a venovali sa tomu, ako intuíciu prebudiť a začať viacej používať v bežnom denno-dennom živote. Škola sa venuje rozvoju intuície u detí aj dospelákov a funguje dodnes.

Od roku 2017 som sa začala venovať individuálnej práci s ľuďmi. V podstate sa moja „intuícia“ vycibrila natoľko, že som bola schopná ľuďom odpovedať na ich otázky týkajúce sa vecí, do ktorých sami neboli schopní vidieť. Dalo by sa povedať, že som prostredníkom medzi človekom a úrovňou jeho duše, ktorá disponuje všetkými dôležitými informáciami pre náš život. Táto schopnosť sa postupne cibrila až do takej formy, ako ju môžete zažiť v rámci mojich sedení.

Zrazu som už nebola iba lektorka intuície, ale niečo, čo som sa vtedy ešte hanbila nazvať médium. Znelo to príliš odstrašujúco a divne. No po čase, keď som to prijala ako svoju súčasť,  sa viem stotožniť aj s týmto „pracovným názvom“. Vo svete, kde každý chce, aby ste sa zaradili a boli normálni, to bol proces, ktorý ešte stále na mňa z času na čas odniekiaľ vykukne a dá mi životnú skúšku, ako som to skutočne zvládla. Či stále túžim byť normálna...

V mojom osobnom živote sa udiala veľká zmena, ktorá presmerovala moje kroky v roku 2019 viac do prírody a k záhradke. Pre skoro celoživotného panelákového balkoniara celkom slušná zmena. Na tomto mieste sa otvorila nová vlna zaujímavých poznatkov o sebe a taktiež poznatkov o prírode. Vďaka kurzom mojej sestry Veroniky som začala viac využívať dostatkovú stratégiu života, ktorú Veronika učí ľudí, a začala som nahliadať aj na prírodu ako na dostatok, ktorý som doposiaľ veľmi nevnímala.

Od malička som totiž mala alergiu na rôzne typy peľov v ovzduší. Vždy mi to vadilo, pretože ma to obmedzovalo.  Sama som si vybudovala postupne podvedomý aj vedomý odpor k prírode ako celku. Alergén = nepriateľ. Príroda = nepriateľ

Až mojím presťahovaním sa z mesta na záhradku vo veku 28 rokov som začala tieto veci viac vnímať a nazerať na prírodu ako na vzťah, ktorý potrebuje z mojej strany starostlivosť a nápravu. Tým, že som sa začala viacej venovať prírode, pestovaniu zeleniny, bylinkám a celkovo pobytu v prírode, sa výrazne posunulo aj moje nahliadanie na život ako taký, nakoľko od prírody sa vieme inšpirovať vo veľa ohľadoch. Prírodu a jej dary vieme používať k náprave nášho zdravotného, ale aj emočného stavu. Preto je kľúčové si ju začať viac všímať a vnímať. Je pre mňa fascinujúce, ako dokáže byť človek dnešnej doby odpojený od niečoho tak prirodzeného...

 Mojím opravením tohto vitálneho vzťahu - vzťahu s prírodou sa mi podarilo zatočiť aj s mojou alergiou. Ak by Vás táto cesta zaujímala, viac sa o nej dozviete v mojom  BLOGU.

Hoci ma po roku život zavial opäť do mesta, nové schopnosti a uvedomenia mi už nikto nevezme. V podstate budovať vzťah s prírodou vieme kdekoľvek, kde sa nachádzame, kľudne aj v paneláku.

Lenka Madudova

 Moje individuálne sedenia nabrali v poslednej dobe takú formu, že ma začali ľudia oslovovať s dlhodobými chronickými symptómami na tele, ktoré ich trápia. Pýtajú sa zväčša na príčinu vzniku a na možnú pomoc v danom momente.

Nejdem polemizovať o tom, či je to mojím priblížením sa k tridsiatke , kedy sama vnímam potrebu zvýšiť pozornosť na oblasť tela, alebo iba "náhoda" :). Moju pozornosť zaujali v poslednej dobe esenciálne oleje a ich prínos v každodennom živote človeka. Začala som ich používať ako bežnú súčasť mojich sedení a odporúčaní pre klientov. A tak som spojila v mojej praxi informácie z úrovne duše s prírodnými zdrojmi, ktoré máme všetci k dispozícii.

Myslím si, že špeciálne v dnešnej dobe je dôležité zaujímať sa o svoje zdravie a začať zaň preberať plnú zodpovednosť. Je veľmi dôležité sa nestratiť v dnešnom informačnom pretlaku. V dobe, kedy potrebujeme vybudovať dôveru sami v seba, svoje zdravie a obranyschopnosť, je dobré porozumieť aj úrovni duše, ktorá sa nás tým celým snaží v našom napredovaní a raste posúvať. Verím totiž, že každý z nás má schopnosť spoľahnúť sa na seba a vedieť si pomôcť v spojení s prírodnými darmi, ktoré nás všade obklopujú. Treba len začať dobre načúvať signálom svojho tela.