Duša a ženské zdravie

Ženské zdravie je veľmi obľúbená téma a neobchádza ani mňa. Dokonca mám skôr pocit, že sa v poslednej dobre roztrhlo vrece s klientkami, ktoré ma navštevujú práve s touto témou a problémami a symptómami v tejto oblasti. A preto ma ospravedlňte páni, no tento článok je venovaný čisto ženskému zdraviu.

V tomto článku by som rada zhrnula moje skúsenosti z praxe tlmočníka medzi človekom a dušou na tému: problémy s maternicou ako sú polypy, cysty, problémy s častými zápalmi močového mechúra,  kandida, mykózy a mnohé iné potiaže týkajúce sa ženským vecí. Toto sú najčastejšie problémy, s ktorými ma navštevujú klientky. Prichádzajú predovšetkým preto, lebo sa im ich problémy nedarí riešiť natrvalo ale vždy iba na isté časové obdobie. Po čase to začne byť únavné a vo veľkej miere tieto problémy začnú zasahovať do každodenného života. Takže poďme sa pozrieť na to čo radí duša v takýchto prípadoch. Na účely tohto článku som si spätne pozrela všetky tieto klientky a pozrela si ich sedenia a rady, ktoré obdržali z úrovne svojej duše. Pretože aj cez tento citlivý spôsob vie s nami duša komunikovať. Na sedeniach som si všimla určité podobnosti, no hneď na začiatku tohto článku by som rada zdôraznila, že sa podľa mňa nedá generalizovať a tvrdiť, že ak sú dve klientky s tým istým problémom, vypovedá to o tej istej príčine. Treba nezabudnúť na individualitu a jedinečnosť každej klientky, ktorá je v tomto prípade dôležitá.

Všimla som si však väčšie oblasti tém, ktoré sa na týchto sedeniach opakovali a rada by som ich sem zhrnula a trošku bližšie vysvetlila.

Prvou z nich je téma „nenaplnenie ženskej role“

Toto je pomerne častá téma, ktorá stojí za rôznorodými symptómami spojenými s ženským zdravím. Stretla som sa s tým, že niektoré klientky, ktoré majú problémy s maternicou a vaječníkmi ako sú cysty, polypy alebo iné „veci navyše“ riešili tému nenaplnenie ženskej role. Čo to teraz znamená? Išlo predovšetkým o klientky, ktoré z rôznych dôvodov nemali alebo nemohli mať deti a vnútorne sa s touto témou veľmi dobre nevysporiadali. Inak povedané ostal nepochopený odkaz duše, ktorý sa cez takúto nepríjemnosť v ich živote zrkadlil. Nahromadené pocity nesplnenia si svojej ženskej role, pocit nedostatočnosti, pocit menejcennosti, pocit smútku a nenaplnenia, sa po rokoch transformovali napríklad aj do formy symptómu v podobe cysty alebo polypov na maternici či vaječníkoch.

Riešením takejto témy na našich sedeniach bolo z úrovne duše nasledovné odporúčanie. Treba si zadefinovať čo pre mňa osobne znamená ženskosť. Aké kvality a aspekty mám ako žena? Čo je pre mňa pridaná hodnota toho, že som žena? V tomto bode totiž človek zistí, že žena nemá iba jednu hlavnú úlohu akou je priviesť na svet dieťa. A taktiež to neznamená, že ak túto úlohu ako žena nenaplním som o čosi horšia žena ako ženy – matky. Treba vedieť si zadefinovať čo pre mňa skutočne znamená byť ženou. Aké ženské kvality vo svojom živote naplno prejavujem a v akých ženských rolách sa cítim dobre a prirodzene je najdôležitejším krokom k tomu, ako sa zbavíme pocitu menejcennosti. To, že jeden aspekt – spoločnosťou vnímaný niekedy ako najdôležitejší – porodiť deti nenapĺňam, ešte zďaleka neznamená to, že som ako žena menejcenná alebo, že som dokonca zlyhala. Toto je pomerne veľká téma aj kvôli tomu v akej dobe žijeme. Ako sú na nás kladené požiadavky a očakávania spoločnosti, rodiny atď.

Na to všetko človek zabudne v momente, keď objaví u seba to špecifické ženské, čím disponuje a čo mu prináša pocit hodnoty ako duše, ktorá sa zhodou okolností teraz nachádza v ženskom TELE:).

Druhou najčastejšou témou, ktorú som odsledovala na individuálnych sedeniach je téma „nadmernej kontroly v živote“. Čo tým myslím?

Veľa krát sa stalo, že práve klientky, ktoré vyhľadali moju pomoc, kvôli ženským potiažam mali problém s kontrolou v živote. To sa deje vtedy, ak má človek pocit, že sa nedá na nikoho v jeho okolí spoľahnúť, všetko musím urobiť sama, nedá sa spoľahnúť na môjho partnera, aj tak to urobím najlepšie, musí to byť podľa mňa, pretože ja najlepšie viem ako na to. Toto sa deje napríklad aj vtedy, keď s tým má človek spojenú tému nedôvery v život. Pretože iba vtedy ak ja sama nedôverujem tomu, že život a čokoľvek čo sa teraz deje sa nejako zariadi, tak práve vtedy potrebujem veci kontrolovať, aby som mala pocit bezpečia, že všetko dopadne dobre. Nadmerná kontrola pomaly vstupuje do mužsko-ženských vzťahov, v ktorých sa narúša dynamika fungovania, vstupuje do výchovy detí, kedy deti nemajú priestor a slobodu, vstupuje to práce, kde sa nedá kontrolovať všetko predovšetkým vtedy ak moja práca závisí na druhých ľuďoch a v tomto prípade sa len stupňuje stres a tlak. Ten sa musí niekde koniec koncov odfiltrovať a schytať to môžu moji najbližší.

Čo duša ponúkala ako riešenia v takýchto situáciách. Ľuďom s nadmernou kontrolou sa napríklad odporúčali vykonávať bezcieľne činnosti. To znamená hobby, v ktorých nejde až tak o výsledok. Keď sa idem prejsť tak bez cieľa. Keď  zatancovať tak intuitívne. Keď maľovať tak abstraktne. Keď variť tak bez receptu. Ten pomyselný cieľ človeka núti veci krútiť svojím smerom. Núti ho to dosahovať výsledky a tlačiť na ne. Takže ak upustíme od cieľa , dokáže to do života vniesť oveľa viac radosti a ľahkosti. Zbavujeme sa týmto pocitu nadmernej kontroly a potreby veci krútiť určitým smerom. Nechávame týmto priestor životu sa naplno prejaviť a my mu začíname pomaly dôverovať.

Kontrola ako taká je mužská doména a energia. To znamená, že v takomto prípade môže takáto žena byť väčšinu času v mužskej energii. Cieľom je ale tieto dve energie v sebe vyvážiť a zapájať v živote rovnomerne. Netreba ich potláčať tým, že teraz vymetám ženské kruhy, nosím ružovú farbu alebo si zapletám kvety do vlasov. Nie každému sú totiž takéto aktivity po vôli dokonca niekomu môžu byť aj proti srsti. A je to úplne v poriadku pretože si treba nájsť taký spôsob, ktorým tieto dve energie v živote dostanú rovnakú váhu a pre každú ženu to môže znamenať niečo iné.

Téma nadmernej kontroly môže vychádzať z rôznych dôvodov. Jedným z nich môže byť napríklad, že je človek presvedčený o tom, že všetci v jeho okolí sú nekompetentní a neporadia si sami. Alebo môže vychádzať z akejsi traumy a starého zranenia, keď sa človek nachádzal v situácii, kde sa nevedel na nikoho spoľahnúť. Dôvody môžu byť rôzne no dopad tejto vlastnosti na život je pomerne veľký. Pretože kontrola sama o sebe vypovedá iba o nedostatku dôvery v život ako taký. Ak neverím tomu, že sa všetko dopadne tak ako má tak mám tendenciu kontrolovať. Takže v tomto prípade neverím akejsi Vyššej moci, ktorú v tomto článku nazývam pojmom Život.

No a v neposlednom rade treťou veľkou témou, ktorú si všímam, že stojí za ženskými problémami je téma „potláčania pocitov a vzťah sama so sebou“

Toto je pomerne veľká téma, ktorá si vyžaduje veľký kus sebareflexie. Rôzne problémy spojené predovšetkým so zápalmi močového mechúra a prinavracajúcimi sa mykózami sú z mojej praxe spojené s potlačenými pocitmi. A ide hlavne o potlačené pocity voči sebe samej. Klientky, čo majú tendenciu vyhovieť vždy partnerovi, rodine alebo svojmu okoliu sa často stretávajú s týmto problémom. Áno, v dnešnom svete sa to možno volá kompromis ale aj ten má z môjho pohľadu zdravú mieru.

Čo sa v skutočnosti deje keď potláčame pocity?

Človek potláča svoje potreby na úkor spokojnosti druhého. Čo sa ale potom deje s tými našimi nenaplnenými potrebami a požiadavkami. No vymýšľame si rôzne stratégie na to, ako samých seba presvedčiť, že v skutočnosti to až tak nepotrebujem, nechcem, nemusím mať/cítiť… nech je to čokoľvek potlačené pocity sa po čase zbierajú na jednom mieste v energetickom poli a vzniká tak na našom fyzickom tele oslabená štruktúra, cez ktorú sa môžu zhmotniť aj akési symptómy vo forme napríklad mykózy alebo zápalu močového mechúra povedzme.

Čo radí duša v takýchto prípadoch? Na viacerých sedeniach som klientkam odovzdala nápad na jedno praktické cvičenie vo forme denníčka, do ktorého si mali zapisovať každú situáciu, v ktorej cítia, že sa potlačili a opäť vyhoveli svojmu okoliu. Treba sa sama seba opýtať aké partnerove/šéfove/kolegove potreby som naplnila? Aké som naplnila sebe samej? Prečo som v tomto procese na seba úplne zabudla? Aké pocity z toho vyplývajú? Čo teraz potláčam, aby som zachovala mier a pokoj vo vzťahu/rodine/práci? Iba keď si človek uvedomí v akých interakciách a vzťahoch sa takto chová/potláča vie to napraviť. Krok jedna je dať seba na prvé miesto. A to sa okrajovo týka aj témy „sebahodnota“.

Duša v takýchto prípadoch radí rozvíjať vzťah sama so sebou a na to existuje nespočetne veľa možností, techník, kurzov, aktivít. Treba nájsť také, ktoré budú sedieť práve Vám.

Dnešná epidémia problémov v oblasti ženského zdravia je pomerne častá a určite sa každej z nás počas života v tejto oblasti niečo pritrafí. Treba si vtedy posvietiť hlavne na nasledujúce faktory. Čo v živote sa práve zmenilo? Kto do môjho života vstúpil? Kto z neho odišiel? Čo sa zmenilo v mojom správaní/konaní/zmýšľaní ? Komu sa snažím teraz vyhovieť a prečo? Čo tým potláčam? Na svoje symptómy sa vždy treba pozerať trošku z inej perspektívy. Tú nadobudneme len vtedy, ak sa nachvíľu zastavíme a spýtame sa sami seba tie správne otázky.

Buďme k svojmu telu pozorné. Neriešme opakujúce sa problémy dokolečka antibiotikami a inými potláčačmi symptómov. Majme odvahu na to, pozrieť sa prečo sa tieto problémy neustále vracajú? Na akú neorvnováhu v mojom živote mi to poukazujú? Kedy sa objavujú? Pretože niekedy zistíme, že objavenie sa daného problému alebo symptómu nie je vôbec náhodné. Treba to brať tak, že práve teraz v mojom živote môžem niečo vidieť a niečo pochopiť. A tak v súvislosti so ženským zdravím a jeho odkazmi sa skúsme pozrieť na náš život z akejsi novej perspektívy. A ak v tom stále tpáte, rada Vám s tým pomôžem.

V prípade záujmu o sedenie na tému ženského zdravia ma naváhajte kontaktovať mailom na info@lenkamadudova.sk.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.